Uprzejmie przypominamy

Uprzejmie przypominamy, że jeśli raport z badania antyplagiatowego z systemu JSA nie pojawi się w APD w ciągu 24 godzin od momentu akceptacji przez opiekuna pracy wprowadzonych przez studenta danych o pracy dyplomowej, promotor sam zarządza badaniem poprzez przycisk „Zarządzaj badaniem” w APD, a następnie wybiera opcję „Sprawdź status badania”

Integracja z JSA – Jednolitym Systemem Antyplagiatowym

Uprzejmie informujemy, iż od 01.01.2019 Uczelnia ma obowiązek sprawdzać prace w JSA – zgodnie z wymogami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Uwaga! Wielkość pliku została ograniczona do 15MB zgodnie z wymogami JSA.